UDSTILLINGEN I HERTUG CHRISTIANS LOUNGE

Temaet er Gravendal fra fortid til nutid.

Gennem en plancheudstilling fortælles historien om et sted i Ærøs, Slesvigs og Det Danske Riges historie. Det er en præsentation af stenalder, vikingetid og middelalder på tre af  11 plancher. De resterende otte er en præsentation af den slesvigske forbindelse til Ærø.

Den rekonstruerede fane vises frem på Søbygård, Ærø

Den rekonstruerede fane vises frem på Søbygård, Ærø

På udstillingens plancher kan man blandt andet læse, at Hertug Christian (1570-1633) overtog Ærø i 1622 efter Hertug Hans. Ved Hertug Christians  død blev hans bo omhyggeligt registreret og en fane blev overgivet til landdommeren. Beskrivelsen har dannet grundlag for senere rekonstruktioner af en ærøsk fane.

Der står: »En landfane viklet om en stang og dækket af et futteral af guldgul, søgrønt og livfarvet kartek ni stykker bred, og 5 alen lang, desuden fem alen minus en halv fjerdedel bred.

Hertug Christians lounge er åben året rundt for alle besøgende. Udstillingen er indrettet som selvstudium, hvor der kan aftales guidning og rundvisning. Skoleklasser er velkomne. Ring på 20 29 25 46 for yderligere information.
Loungen åbnede i foråret 2016.