Lidt mere om udstillingen

En af de 11 plancher, der fortæller ikke alene Gravendals historie men også en stor del af Ærøs historie

Hans den Yngres ældste søn, Christian (1570-1633) overtog Ærø i 1622. Der var oprindelig planlagt en anden levevej for ham. De protestantiske fyrster havde efter reformationen overtaget kirkens jord.

Christian blev indsat som Danmarks kandidat ved domkapitlet i Strassburg. Det var forbundet med udgifter at få en fyrstesøn anbragt i den slags embeder. Strassburg var dog ikke et sikkert sted for en protestantisk fyrstesøn.

Striden mellem katolikker og protestanter udviklede sig til krig om det værdifulde bispedømme. En katolsk kandidat vandt striden og hertug Christian, der oprindelig ikke var tiltænkt del i sin fars besiddelser, overtog Ærø, hvor han levede i et anerkendt forhold med Cathrine Griebels.

Deres fælles barn havde ingen status som ægtebarn og fyrstebarn. Barnet døde uden at efterlade sig efterkommere og Cathrine Griebels giftede sig efter hertug Christians død i 1633 og efterlod sig en talrig efterslægt på Ærø.

HER FINDER DU LOUNGEN